Placement Record July-2017

NAME OF THE COMPANY
NAME OF THE CANDIDATE
PACKAGE
POSITION
innoeye Indore
Abhishek Kumar
Asmita Gakhar
Dixit Khurana
Abhishek Jain
Eshant Batra
Anshul
Himanshu Kumar
Raghav Kukrega
3LPA
Software Developer
Virtusa Polaris
Ishaan Choudhary
3.3LPA
Software Developer
Leeways
Ritu Khurana
Krishnakant
Sourav Kumar
Abhinay Kumar
Abhishek Kumar
Gaurav Singh
Kumar Raja
Rahul Sharma
Abhishek Kumar
Vidit Manocha
Dixit Khurana
Abhishek Jain
Garima Singh
Chirag Manocha
Pranjal Chaudhari
Eshant Batra
Archit Lohani
Vikash kumar
Gaurav Kumar
Anshul
Ravi Kumar Singh
Muskan
Ankita
        Ishita Choudhary
Ishaan Choudhary
Pooja Lalit
Raj Kishor
Kumar Shanu Sulabh
Ajay Thakur
Shubham Kumar Singh
Shashank Bharti
Raushan Kumar
Aman Kumar Bhaiya
Atin Lakra
Aayush Kumar
Amitesh Surwar
PRIYANKA KUMARI
Raghav Kukrega
Arup Kumar Mandal
ALKA MOUSAMI
Vikas Malik
Aman Kumar
Krishankant Kumar
2.80LPA
Software Developer
eClerx Services
PRIYANKA KUMARI
Shivani Sinha
2.5 LPA
Software Developer
Computronics
Bhaskar Kumar
Rajesh Kumar
2 LPA
Satcom Eng.
Futuronix
Vikas Vats
Anshu Aman
Rajeshwar Tyagi
Gaurav Mishra
Durgesh
Vikrant Gupta
3.3LPA
Software Developer
Safron IT
Raghav Kukrega
3.20LPA
Software Developer
LG Electronics
BINIL VARGHESE
SHUBHAM SAURAV
Anshu Aman
Abhishek Kumar
Bhaskar Kumar
Prashant Kumar
Gaurav
1.80LPA
GTE
Think & Learn(Byju)
Muskan
Pooja Lalit
Indranil Ghatak
2.5LPA
Software Developer
NIIT Technology
Abhishek Jain
2.80LPA
PHP Trainee
Bhilwara Infotechnologies
Harpreet Balhara
Mahak Kathuria
Garima Singh
Vikash Kumar
Mrignalini
Ankita
Pooja Lalit
PRIYANKA KUMARI
Shivani Sinha
Raghav Kukrega
Ishaan Choudhary
Asmita Gakhar
Devesh Kumar
1.80LPA
Analyst
Adnig Technologies
Vivek Kumar
Gaurav Singh
Jamaley Hussain
Abhishek Kumar
Purti Aggarwal
Sourav Kumar Singh
Vikash kumar
Ajay Thakur
Shivani Sinha
Pallavi Caturvedi
3LPA
PHP trainee
Global Apt
Asmita Gakhar
Abhishek Kumar
Ishaan Choudhary
Shubham Kumar Singh
Shivani Sinha
2.5LPA
Software Developer
Arabol Lubricants
ASHWANEE TUTEJA
AASIA RAHMAN
VARUN SAHNI
6.00LPA
GTE


Menu

Follow us:


MJF

Logo

© 2017 Mega Job Fair. All Rights Reserved.